spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

25
0
Klient të kënaqur
Klientët
1
0
Bashkëpunëtorët
Shtetet
32
0
I njohur/ akredituar
Çertifikimet
DEPARTAMENTI PËR MATERIALET E NDËRTIMIT

Eurocert ofron përvojën,ekspertizën dhe burimet që ju nevojiten për të siguruar që projekti juaj të përfundojë me sukses.

Eurocert mbështet si sektorin privat ashtu edhe atë publik në të gjitha fazat e procesit të ndërtimit duke siguruar rezultatin më të mirë për nevojat e klientit.

SHËRBIMET GJATË NDËRTIMIT NGA EUROCERT S.A. SIGUROJNË QË PROJEKTET E NDËRTIMIT TË PËRFUNDOJNË ME CILËSINË E KËRKUAR, NË KOHË DHE BRENDA BUXHETIT.

EUROCERT S.A. ofron shërbime që ju ndihmojnë tëzvogëloni rreziqet, të pengoni gabimet e ndërtimit, të komandoni buxhetet dhe të mbani orarin e ndërtimit.

EUROCERT S.A  ka përvojë të konsiderueshme që përfshin të gjitha aspektet e ndërtimit dhe ju ofron aftësitë e nevojshme për të ofruar një mbikëqyrje dhe inspektim gjithëpërfshirës për të gjitha llojet e projekteve të ndërtimit.

 

DEPARTAMENTI PËR MATERIALET E NDËRTIMIT
SHËRBIMET PËRFSHIJNË

 • INSPEKTIMI I TERRENIT GJATË FAZËS SË NDËRTIMIT
 •  TESTIMI I MATERIALEVE TË NDËRTIMIT
 •  MIRATIMI I MATERIALEVE DHE PAJISJEVE TË PËRFSHIRA NË NDËRTIM
 •  MBIKËQYRJA E ANALIZAVE LABORATORIKE
 •  AUDITIMET E FURNITORËVE
 • Mbikëqyrjen e Planit të Cilësisë së
 • Projektit gjatë punimeve të ndërtimit
 • Rishikimet dhe miratimet e planeve të cilësisë së projektit
 •  Inspektimi i kompanisë për produkte të para-prodhuara
 •  Çertifikimin e personave
 •  Inspektimi dhe testimi i saldimit
Personi i kontaktit
Drini Loka

Drini Loka

Tel: +355 69 394 0163

Jam i interesuar

Dokumentet përkatëse

Ju lutem lexoni informacionet e bashkangjitura për më tepër informacion.


Parë së fundmi