spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

SISTEEMI I MENAXHIMIT TË SIGURISË SË TRAFIKUT RRUGOR

ISO 39001:2012 përcakton kërkesat për zhvillimin, zbatimin dhe certifikimin e një Sistemi të Menaxhimit të Sigurisë së Trafikut Rrugor. Ka të bëjë me kompanitë dhe organizatat që zotërojnë ose menaxhojnë një flotë automjetesh (të çdo kategorie) si dhe menaxherët e rrjetit rrugor.Qëllimi i Sistemit është parandalimi i aksidenteve në lidhje me trafikun rrugor, por edhe kontrolli më i plotë i të gjitha aktiviteteve të shoqërisë në lidhje me transportin rrugor dhe sigurinë rrugore.

SISTEEMI I MENAXHIMIT TË SIGURISË SË TRAFIKUT RRUGOR
KË PREK?

ISO 39001:2012 ka të bëjë me kompanitë dhe organizatat, funksionimi i të cilave është i lidhur me
trafikun rrugor dhe sigurinë. Treguesit:
 •  Organizatat dhe kompanitë që kanë një flotë automjetesh (transport ekspres, industri, zeje, etj.)
 •  Kompanitë e transportit/logjistikës
 •  Kompanitë e asistencës rrugore
 •  Shkollat private
 •  Agjensitë e udhëtimit
 •  Menaxherët e rrugëve/autostradave kombëtare
 •  Shoqëritë me personel që lëvizin me frekuencë të madhe në rrjetin rrugor
PËRFITIMET E ZBATIMIT DHE ÇERTIFIKIMIT TË ISO 39001:2012

Sistemi në fjalë është një mjet kyç për kufizimin e aksidenteve rrugore, përmirësimin e funksionimit të transportit dhe mbrojtjen e automjeteve të kompanisë.

1

Reduktim i aksidenteve rrugore dhe lëndimeve

2

Reduktim i orëve të mungesës dhe ditëve të sëmundjes së drejtuesve të mjeteve

3

Kufizim i konsumit të karburantit dhe kostove të mirëmbajtjes së automjeteve

4

Reduktim i kontributeve dhe kompensimeve të sigurimit

5

Përmirësim i imazhit të korporatës/ kompanisë

6

Kënaqja e kërkesës së klientëve dhe partnerëve kryesorë (e cila sjell riitje në vitet në vijim)

7

Udhëheqja e tregut

8
ÇERTIFIKOHUNI ME EUROCERT

 • Jemi organi më i madh i pavarur grek i çertifikimit, i akredituar nga ESYD, me zyra në më shumë se 40 vende të botës. Çertifikimi me Eurocert do të thotë vlerësim dhe pranim nga një organizëm certifikues i akredituar, i mirënjohur dhe i respektuar.
 • Kemi staf dhe me përvojë, të cilët si inspektorë/auditorë dhe/ose ekspertë teknikë kryejnë inspektime me vlera të lartë dhe të shtuara për kompaninë tuaj.
 • Sigurohemi që t'ju mbajmë të informuar dhe të përditësuar për çdo ndryshim lokal dhe/ose ndërkombëtar që ka të bëjë me qëllimin tuaj të çertifikimit
 • Akreditimi ynë mbulon një gamë të gjerë standardesh dhe produktesh, kështu që ne jemi në gjendje t'ju ofrojmë zgjidhje gjithëpërfshirëse në lidhje me çertifikimin e sistemit të menaxhimit
PYETJE TË SHPESHTA
Përgjithësisht, 3-6 muaj, megjithëse kjo varet nga faktorë të ndryshëm. Çështja kryesore është që kompania të demonstrojë se sistemi i saj i menaxhimit është zbatuar plotësisht dhe plotëson të gjitha kërkesat e standardit. Niveli i ndërgjegjësimit të menaxhmentit të lartë dhe punonjësve është gjithashtu një pikë vendimtare për të përcaktuar kohën e nevojshme për marrjen e çertifikimit.
JO! ISO 39001 është një çertifikim vullnetar që synon përmirësimin e vazhdueshëm dhe nuk zëvendëson asnjë auditim publik apo zyrtar. Megjithatë, ai përmirëson organizimin e kompanisë, në mënyrë që të jetë në përputhje me të gjithë legjislacionin përkatës në fuqi dhe ndihmon në shmangien e çdo problemi ose gjobë të papritur gjatë këtyre auditimeve, duke vepruar me kujdes
Personi i kontaktit
Drini Loka

Drini Loka

Tel: +355 69 394 0163

Jam i interesuar

Dokumentet përkatëse

Ju lutem lexoni informacionet e bashkangjitura për më tepër informacion.


Parë së fundmi