spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

EN 109O
EN 109O
EN 1090-1: Kërkesat për vlerësimin e konformitetit të komponentëve strukturorë.
EN 1090-1: i përket një grupi standardesh në lidhje me projektimin dhe prodhimin  elementeve/strukturave mbajtëse, të bëra prej alumini ose çeliku. Në veçanti, ai përcakton kërkesat për
vlerësimin e konformitetit të karakteristikave të performancës së komponentëve të çelikut dhe aluminit, si dhe kompleteve të disponueshme në treg si produkte ndërtimi. Vlerësimi i konformitetit mbulon karakteristikat e ndërtimit dhe, kur është e aplikueshme, karakteristikat e projektimit.
Përveç standardit EN 1090-1, janë zhvilluar këto:
  •  EN 1090-2: Kërkesat teknike për struktura prej çeliku dhe
  •  EN 1090-3: Kërkesat teknike për konstruksione të aluminit të cilat janë edhe udhëzuesit  për zbatimin e saktë të kërkesave EN 1090-1.

Shënimi CE sipas EN 1090-1, është e detyrueshme në Bashkimin Evropian nga data 01-07-2013.

CERTIFICATION PROCESS

Në fund, theksohet se në kuadër të certifikimit të konstruksioneve metalike, EUROCERT ofron edhe shërbimet e mëposhtme:

  • Certifikimi i Saldatorëve sipas standardit ISO 9606-1
  • Certifikimi i Proceseve të Saldimit sipas standardit EN 15614-1
  •  Certifikimi i kërkesave të cilësisë së saldimit me shkrirje sipas standardit ISO 3834
Personi i kontaktit
Drini Loka

Drini Loka

Tel: +355 69 394 0163

Jam i interesuar

Dokumentet përkatëse

Ju lutem lexoni informacionet e bashkangjitura për më tepër informacion.


Parë së fundmi