spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

DISA FJALË

Në dekadat e fundit janë ndjerë efektet serioze të veprimtarisë njerëzore në mjedis dhe si rrjedhojë edhe në vetë njerëzit. Reduktimi i ndikimit në mjedis dhe demonstrimi i praktikave të biznesit miqësor ndaj klimës dhe natyrës luajnë një rol të rëndësishëm në modelet moderne të biznesit. Përdorimi i ndërgjegjshëm dhe i përgjegjshëm i burimeve natyrore nga kompanitë mund të ketë një ndikim pozitiv mbi to, duke ulur kostot e përgjithshme dhe duke përmirësuar imazhin e tyre.

PSE ME EUROCERT?

Shërbimet e EUROCERT bazohen në standardet përkatëse vendore dhe ndërkombëtare ISO dhe përfshijnë auditime dhe çertifikime të sistemeve të menaxhimit mjedisor si dhe vlerësimin e politikave ekzistuese, përputhshmërinë me angazhimet përkatëse dhe praktikat e ndjekura.
Gjithashtu, EUROCERT, gjithmonë në ballë të zhvillimeve, prezanton shërbime të reja mjedisore modernedhe çertifikime, duke dëshmuar praktikisht ndjeshmërinë dhe përgjegjësinë tonë ndaj çështjeve mjedisore për një zhvillim të qëndrueshëm. Shërbimet e verifikimit dhe çertifikimit të EUROCERT synojnë të reduktojnë ndikimet mjedisore, nga emetimi i karbonit të lirë, dioksidid të karbonit dhe energjinë që konsumojnë bizneset për produkte dhe shërbime që ata ofrojnë. Të gjithe këto në përputhje me Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara, por edhe "Marrëveshja e Gjelbër" e BE-së për një të ardhme sa më të mirë ndaj klimës,mirëqenie dhe shëndetin e qytetarëve.

PSE ME EUROCERT?
Personi i kontaktit
Drini Loka

Drini Loka

Tel: +355 69 394 0163

Jam i interesuar


Parë së fundmi