spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

37
0
Klient të kënaqur
Klientët
5
0
Bashkëpunëtorët
Shtetet
48
0
I njohur/ akredituar
Çertifikimet
ISO 22716:2007

Standardi ISO 22716:2007 është një udhëzues për Praktikat e Duhura të Prodhimit (PDP) për prodhimin e produkteve kozmetike. Ai merr parasysh të gjitha fazat e prodhimit nga lëndët e para deri te shpërndarja e produkteve

ÇFARË ËSHTË ISO 22716:2007

Zbatimi i praktikave të standardit synon sigurinë e konsumatorit përfundimtar. Këto udhëzime ofrojnë
këshilla organizative dhe praktike për menaxhimin e faktorëve njerëzorë, teknikë dhe administrativë që ndikojnë në cilësinë e produktit.

PËRFITIMET E ÇERTIFIKIMIT ISO 22716:2007
PËRFITIMET E ÇERTIFIKIMIT ISO 22716:2007
  • Përfitimet themelore nga vendosja dhe zbatimi i GMP-ve sipas ISO 22716 janë si më poshtë
  • Fitimi i avantazhit konkurrues në treg
  • Pajtueshmëria me kërkesat ligjore dhe rregullatore
  • Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së produkteve
  • Kontribut thelbësor në zhvillimin dhe qëndrueshmërinë e organizatë

ÇERTIFIKOHUNI ME EUROCERT SEPSE:

  • Ne jemi organi më i madh i pavarur grek i certifikimit, i akredituar nga ESYD, me zyra në më shumë se 40 vende të botës. Çertifikimi me Eurocert do të thotë vlerësim dhe pranim nga një organizëm çertifikues i akredituar dhe i mirënjohur.
  • Ne kemi staf dhe bashkëpunëtorë të fortë dhe me përvojë, të cilët si inspektorë/auditorë dhe/ose ekspertë teknikë kryejnë inspektime me vlerë të shtuar të lartë për kompaninë tuaj.
  • Ne sigurohemi që t'ju mbajmë të informuar dhe të përditësuar për çdo ndryshim lokal dhe/ose ndërkombëtar që ka të bëjë me qëllimin tuaj të certifikimit
  • Akreditimi ynë mbulon një gamë të gjerë standardesh dhe produktesh, kështu që ne jemi në gjendje t'ju ofrojmë zgjidhje holistike në lidhje me certifikimin e sistemit të menaxhimit
PYETJE TË SHPESHTA
Zakonisht 3-6 muaj, edhe pse kjo mund të varet nga faktorë të ndryshëm. Çështja kryesore është që kompania të demonstrojë se sistemi i saj i menaxhimit është zbatuar plotësisht dhe plotëson të gjitha kërkesat e standardit. Niveli i ndërgjegjësimit të menaxhmentit të lartë dhe punonjësve është gjithashtu një pikë vendimtare për të përcaktuar kohën e nevojshme për marrjen e certifikimit.
JO! ISO22716 është një certifikim vullnetar që synon përmirësimin e vazhdueshëm dhe nuk zëvendëson asnjë auditim publik apo zyrtar. Megjithatë, ai përmirëson organizimin e kompanisë, në mënyrë që të jetë në përputhje me të gjithë legjislacionin përkatës në fuqi dhe ndihmon në shmangien e çdo problemi ose gjobe të papritur gjatë këtyre auditimeve, duke vepruar me kujdes
Personi i kontaktit
Drini Loka

Drini Loka

Tel: +355 69 394 0163

Jam i interesuar

Dokumentet përkatëse

Ju lutem lexoni informacionet e bashkangjitura për më tepër informacion.


Parë së fundmi