spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

1673
0
Klient të kënaqur
Klientët
2
0
Bashkëpunëtorët
Shtetet
1657
0
I njohur/ akredituar
Çertifikimet
Pak fjalë

Konceptet e çertifikimit dhe sigurimit të cilësisë u shfaqën në Athinën e lashtë 2500 vjet më parë me verifikimin e specifikimeve dhe origjinalitetit të tetradrahmës athinase, e cila ishte qendra botërore e shkëmbimit/ biznesit aso kohe.
EUROCERT është një pionier në ofrimin e shërbimeve cilësore, duke forcuar r ëndësinë e rolit të tij të në industri, sektorin agroushqimor, si dhe në atë terciar.

Pse me Eurocert?
Pse me Eurocert?

Shërbimet e EUROCERT bazohen në standardet përkatëse greke, evropiane dhe ndërkombëtare (ISO) dhe përfshijnë auditime dhe çertifikime të Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë, si dhe vlerësimin e politikave ekzistuese të biznesit,respektimin e angazhimeve përkatëse të përputhshmërisë dhe praktikat e ndjekura.

Përveç këtyre, EUROCERT, është gjithmonë pionier në zhvillime, harton shërbime dhe çertifikime inovative në nivel ndërkombëtar në fushat e qëndrueshmërisë, përgjegjësisë së korporatës dhe ekonomisë, duke dëshmuar në praktikë interesin dhe ndjeshmërinë e saj në këto fusha specifike.

EUROCERT ka zhvilluar aktivitet të veçantë edhe në çertifikimin e produkteve. Në mënyrë direkte vlen të përmendet pozita e spikatur që ajo mban në tregun e çertifikimit të produkteve të ndërtimit dhe veçanërisht në produktet kritike si çimentoja dhe betoni, me çertifikuata të lëndës së parë në miniera dhe gurore, si dhe njësi të prodhimit të çimentos dhe betonit

Personi i kontaktit
Drini Loka

Drini Loka

Tel: +355 69 394 0163

Jam i interesuar


Parë së fundmi