spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

DISA FJALE

Fusha e njohurive për Sigurinë e Informacionit dhe Sistemeve po tërheq, në shkallë globale, një interes gjithnjë në rritje. Informacioni, në çfarëdo forme që ekziston (elektronik ose në letër), është një aset i rëndësishëm i kompanive dhe luan një rol kryesor në arritjen e objektivave të biznesit, duke krijuar nevojën për një sistem adekuat mbrojtjeje. Shpesh gabimisht synojmë të mbrojmë sistemin e informacionit dhe jo vetë informacionin. Informacioni duhet të klasifikohet për të përcaktuar përparësinë dhe nivelin e kërkuar të mbrojtjes. Klasifikimi duhet të marrë parasysh kritikën e tij për kompaninë, si dhe kërkesat e tij ligjore, rregullatore dhe kontraktuale.

Mbrojtja e informacionit arrihet duke marrë masat e duhura teknike dhe organizative në të gjitha fazat e ciklit jetësor të tij siç tregohet në diagramin e mëposhtëm.

Një mjet bazë për identifikimin dhe përzgjedhjen e saktë të masave teknike dhe organizative të kërkuara nga kompania mund të jetë ngritja, zbatimi, mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i një Sistemi Menaxhimi që do të plotësojë kërkesat e standardeve të njohura.

DISA FJALE

Personi i kontaktit
Drini Loka

Drini Loka

Tel: +355 69 394 0163

Jam i interesuar

Çertifikimet

Lajmet/ Të rejat/ Njoftimet më të fundit

Parë së fundmi