spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

MINING

EUROCERT S.A është lider në treg dhe ka një përvojë dhe eksperiencë të madhe në sektorin e minierave dhe guroreve, si në lidhje me çertifikimin e produkteve ashtu edhe në menaxhimin mjedisor dhe shëndetin dhe sigurinë në mjedisin e punës. EUROCERT S.A është Organizmi Nr 1 i Çertifikimit të Produkteve Strukturore në Greqi dhe gjithashtu ka një aktivitet të rëndësishëm jashtë vendit.

Rrjedhimisht, standardet përkatëse që të paktën duhet të shfaqen në këtë kategori janë:

  •  ISO 9001
  •  CE në lidhje me çertifikimin e agregateve
  •  ISO14001
  •  ISO45001
  •  EPD
  •  RMI(RMI - Responsible Minerals Initiative - Iniciativa e Përgjegjshme e Mineraleve)
Personi i kontaktit
Drini Loka

Drini Loka

Tel: +355 69 394 0163

Jam i interesuar

Dokumentet përkatëse

Ju lutem lexoni informacionet e bashkangjitura për më tepër informacion.


Parë së fundmi