spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

SEKTORI PUBLIK

Shërbimet e EUROCERT S.A bazohen në standardet përkatëse vendore dhe ndërkombëtare dhe përfshijnë auditimet dhe certifikimin e Sistemeve të Menaxhimit si dhe vlerësimin e politikave ekzistuese, respektimin e angazhimeve përkatëse të pajtueshmërisë dhe praktikat e ndjekura.

Për Standardet me interes për sektorin publik, kompania jonë është lider në treg, pasi kemi një bashkëpunim dhe përvojë shumëvjeçare të suksesshme me organet e sektorit publik si ministritë dhe Agjencitë e Pushtetit Vendor

Personi i kontaktit

Tel: +30 2106252495

Direct: *319

Mobile: 6981471180

Drini Loka

Drini Loka

Tel: +355 69 394 0163

Jam i interesuar


Parë së fundmi